Links til Foredrag:

 

Rigsarkivet:                                  www.sa.dk

Det Kongelige Bibliotek:               http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Nationalmuseets samlinger:         http://samlinger.natmus.dk/

Danmarks Miljøportal:                 http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Geodatastyrelsen:                       http://download.kortforsyningen.dk/

                                                    http://hkpn.gst.dk/

DIS-DAnmark:                             http://www.slaegtogdata.dk/kilder

Glyptoteket:                                 http://www.glyptoteket.dk/

Den hirschsprungske samling:    http://www.hirschsprung.dk/Image.aspx?id=13&col=5

Statens Museum for kunst:         http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/soeg-i-smk/

Trøst Hansens Sognekort:          http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/sognekort/alfabetisk-oversigt-over-sogne/

Brothers Keeper på dansk:         http://www.brotherskeeper.dk/start.htm

Min anden side:                          www.dacom.dk

 

Postens Museum Telefonbøger: 

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/