Ejerlav:   Asnæs by     Høve     Åstofte     Tolsager     Asnæs Lammefjord

 

Tolsager


I 1370 nævnes Tolsager [Tolsakræ] for første gang i kirkelig henseende, hørende under Roskilde bispestol og i 1391 nævnes byen i Dragsholm Lens jordebog.

Indtil svenskekrigens slutning i 1664 hørte byen under Dragsholm len d.v.s. kongen, hvorefter den sammen med det øvrige gods i Odsherred blev overdraget til Rentemester Henrik Müller, Stensballegård, som delvis godtgørelse for dennes udlæg under krigen mod Sverige.

Den 10. juni 1782 indgår byen under Kongens forbeholdende gods i Odsherred. Mageskiftet sker som en forberedelse til udskiftningen sidst i 1700tallet.

  

 Matr.nr.    Navn på Ejendom            Andet:                                                                                                          
 1.  Kirchoff  
 2.  Tornhøjgård  
 3.  Baunehøj  
 4.  Akhøj  
 5.  Bøgebjerggård  
6.  Bremelhøj  
7.  Hustofte  
8.  Husmandsted  
9.  Husmandsted  
10.  Husmandsted  
11.  Husmandsted  
12.  Husmandsted  
13.  Hækbæk  
14.  Ormerøjel