Jens Henrik Larsen


Født i Nykøbing Sjælland 1773, søn af købmand Lars Larsen og Sire Cathrine Sørensen.
Han blev student 1792 og helligede sig teologien efter en tid, med medicinske og naturvidenskabelige studier. Efter en dannelsrejse til Middelhavet kom han som residerende kapellan til Købelev og Vindeby i årene 1801-1808, og ved hans faders død i 1809 var han kapellan ved domkirken i Århus. Efter en kort tid som sognepræst i Slangerup vendte han tilbage til Århus hvor han var sognepræst 1816-21. Herefter kommer han så endelig til Holbæk og Merløse hvor han var indtil, han på grund af tunghørhed, tog sin afsked i 1849.

Han var en af denne tids mest veluddannede præster og elskede at offentligøre sine skriverier inden for en meget bred vifte af hans forskelligartede interresser. For vores vedkomne her i Odsherred, er det selvfølgelig hans topografiske beskrivelse af Holbæk amt i 1832, der betyder meget. Når man nu ved at faderen var fra Nykøbing og moderen fra Egebjerg, så har han selv været oprigtig interesseret i historien fra området. Mange ideer havde han, men han var forud for sin tid og det var svært for ham, at få lydhørhed over dem i denne tid og da han tilmed var blevet krads og nidkær, over for hans omgangskreds, blev han en ensom person som i de sidste 3 år af hans levetid opholdt sig i København. Han døde der i 1852 og begravet fra Holmens kirke.

 

 Gå til selve Bogen

 

Dansk Biografisk Leksikon om ham.

 

Svend Sørensen har også skrevet et forord til sin oversættelser:

I 1832 udkom en bog, der bar titlen:
Ods- og Skippings-Herrederne topografisk beskrevne af Dr. J. H. Larsen.

Hvem var Dr. J. H. Larsen?
Jens Henrik Larsen (1773-1852) var en NV-sjællandsk præst med stor interesse for natur- og kultur­geografi, der inden sit teologistudium havde forsøgt sig med medicin og naturvidenskab.
I perioden 1801-1821 var han præst i Århus, Slangerup og på Lolland, hvorpå han frem til 1849 fungerede som sognepræst i Holbæk - hvorefter han måtte gå af p.g.a. dårligt hørelse.
J.H. Larsen hørte til tidens lærde præster af den rationalistiske skole. Han opnåede doktorgrader i filosofi og teologi, foruden en professortitel, ligesom han var en meget aktiv forfatter af videnskabelige artikler på vidt forskellige fagområder. Af disse påkalder hans topografiske værker sig størst interesse.
Det kunne måske være lidt interessant at bringe for en dag, hvad Dr. Larsen havde at fortælle om sogne i det sydlige Odsherred nu her snart 200 efter, at Dr. Larsen nedfældede sin viden om sogne.
Jeg har ikke skrevet alt af men kun det, der forekommer mig mest interessant. Teksten gengives som den er anført i Dr. Larsens bog, dog ikke med gotisk skrift men med latinske bogstaver. Dog må jeg anføre, at Dr. Larsen har brugt en del ord, som vi i dag ikke anvender og måske næppe kender. De enkeltstående bogstaver "N", "O" står for retningsbetegnelserne Nord, Ost (Øst), medens "M" står for mil.
Meget har ændret sig, men ikke alt – hvis det har din interesse, så god læselyst ønskes af Svend Sørensen.

Asnæs Pastorat

Grevinge Pastorat

Fårevejle Pastorat