Laurits Peter LarsenL P Larsen


Laurits blev født i Høve By den 26. oktober 1880, søn af Snedker Hans Larsen og Lisbeth Larsdatter. Familien flyttede allerede året efter til Hønsinge. Efter skoletiden fik han læreplads som tømrer/snedker, lige som både hans Far og Farfar.

I 1903 blev han 23 år gammel, gift med Jørgine Margrethe Hansen fra St. Tåstrup. Han var samme år blevet ansat på Ledreborg som snedker. De første år boede de i Blæsenborg pr. Lejre, hvor deres 2 børn, Ella fra 1906 og Sofie fra 1912 blev født. I folketællingerne 1906 og 1912 optræder han som tømrermester boende i Blæsenberg. Han blev som tømremester på Ledreborg Slot resten af sit arbejdsliv. I 1925 bor de i Roskilde på Skt. Hansgade og i 1931 flyttede de til Knudsvej 19 i Roskilde hvor de boede indtil Laurits døde den 12. januar 1956, 75 år gammel.

Han havde gennem hele sit liv interesseret sig for lokalhistorie og det udmøntede sig i et oplæg til en bog om Asnæs sogn som han aldrig fik udgivet. Laurits var min onkel og jeg har 2 eller 3 gange været på ferie hos dem mens de boede på Knudsvej. For et år siden blev jeg så kontaktet af hans oldebarn, Annette Lerche, Roskilde, der fortalte at hun havde denne historie liggende.

Niels Kjeld Nielsen

 

Asnæs Sogn's Historie
af Laurits Peter Larsen

Hans sognehistorie består af 21 særskilte afsnit, 19 om sognet og 2 om slægten. Jeg har tilladt mig at rokere lidt rundt i den orden som afsnittene fremstår, for at opnå en bedre sammenhæng.

 1. Oltidsminder i Asnæs sogn
 2. Fra middelalder til udskiftning
 3. Fortegnelse over Roskilde bispestols indtægter af Asnæs sogn ca. 1370
 4. Udskiftningen af Asnæs sogns jorde
 5. Asnæs by
 6. Asnæs kirke
 7. Kirkens nuværende altertavle
 8. Nogle uddrag af Asnæs gamle kirkebog. 1646 til 1807
 9. Sognepræster i Asnæs
 10. Asnæs mølle og Møllegård
 11. Sognefogeder. Asnæs skole
 12. De gamle degne i Asnæs
 13. Skolelærer i Asnæs
 14. Oprettelse af skole i Høve
 15. Tingstedet og Tinghuset i Høve
 16. Vejle-Kroen i Høve
 17. Hvalfangst på Lammefjorden 1863
 18. Tolsager by
 19. En auktion i Aastofte i 1786
 20. Anetavler
 21. Slægten fra Nordsjælland