Peter PortørB2080 Peder Portør 70 år


Han var født i Fårevejle sogn den 12. oktober 1879 søn af Smed, Niels Peter Petersen og Karen Marie Enevoldsen i Stubberup.
Forældrene kom fra henholdevis Hørve og Bregninge sogn, og det var således ikke af familiemæssige årsager, at hans interesse kom til at dreje sig om Fårevejle sogn. Nej, det er nok bare lige som os andre, der - når man opholder sig i et område i længere tid, får man en vis nysgerrighed til dets lokale historie.
Faderen var smed i Stubberup og senere i Ordrup, men omkring 1900 fik han mulighed for at prøve kræfter med et lille husmandsted ude i Bjergene, nærmere bestemt i Kårup nr. 5. Her blev de ude i 9 år indtil 1909, hvor de flytter til Tuborgvej 38A i Fårevejle St. og omkring 1918 til Stationsvej 32, som faderen køber af U. E. Henriksen.
Peder Portør var blevet ansat ved Fårevejle Station som Portør og her var han så hele sit arbejdsliv indtil han trak sig tilbage og ofrede al sin tid på at indsamle lokalhistorie og folkeminder fra Fårevejle sogn.
Han fik igennem sin forskning mange gode venner, og blandt dem var bl.a. Fotografen Søren Bay, Provsten Knud Tofte og Sognepræsten i Fårevejle Tage Morsing. Sidstnævnte var direkte årsag til at Peter Portør i 1952, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.
I 1951 lod han udføre kirkeskibet i Fårevejle Kirke, men det var ikke det eneste han forærede til kirken. En Søndag stod en ny alterkalk på altret med indgravering i bunden "SKÆNKET TIL FÅREVEJLE KIRKE". Pastor Morsing havde mange i tankerne som kunne være giveren, men først da han nævnte det over for Peder Portør blev han afbrudt med ordene "Sig ikke noget om den!"
Peder Portør døde 73 år gl. under et besøg i kirken den 29. april 1953.

 

Læs mere i hæftet:
 "Peder Portør - en folkemindesamler fra Fårevejle" udgivet af Dragsholm Lokalhist. Forening