Asnæs Sogn


Ejerlav:   Asnæs by     Høve     Åstofte     Tolsager     Asnæs Lammefjord

 

Trap Danmark (1858):

Asnæs sogn omgivet af Grevinge, Vig og Fårevejle sogne, samt Sejerøbugt og Lammefjord. Kirken, på sydsiden, ved Lammefjorden, 2½ mil sydvest for Nykøbing. Arealet er 3540 Tdr land. Asnæs sogn og nabosognet Fårevejle danner Sjællands mest kuperede terræn. Byen Høve ligger på en højde af 300 fod, vest for denne Estershøj 320 fod; herfra aftager højden, under stærke bølgninger, mod øst og syd. Hele den sydlige side af bakkeryggen er leret og mergelblandet, samt stenet; den norligere bratte afskydende, stenet, sandet og gruset. Nogle ubeboede holme i Lammefjorden høre til sognet. Htk. 335 tdr. A. og E., 3 tdr. Msk.

I sognet: Byerne Asnæs ve Lammefjordens inderste vig, med kirken af almindelig bygning, præstegård, skole, vindmølle, Åstofte, Høve med skole og vindmølle, og Tolsager. På grænsen mod Fårevejle sogn ligger Vejle Kro ved landevejen fra Nykøbing. Ialt i sognet 55 gårde og 79 huse med og 27 uden jord, hvoraf 36 gårde og 77 huse udenfor byerne. Indvånere: 1022. Agerbruget er hovederhverv. Om vinteren fanges ål i store mængder.

Sognet hører til Dragsholm Birks Jurisdiction (Nykøbing), til Nykøbing lægedistrikt og amtstuedistrikt; % Bgkds. Amtets 38. Lædg. Sognet danner en egen kommune. Kirken tilhører baroniet Adelersborg. Præstekaldets reguleringssum er 932 Rd. Præstegården har et areal af 70 tdr. land med 7½ td. htk. Sognet har 2 skoler, i Asnæs og Høve; Læreren ved den første har 6 tdr. land årlig 50 tdr. byg, 50 Rd., Læreren ved Høve skole 8½ td. land, årlig 45 tdr. byg, 50 Rd.

Når Danske Atlas, 6te tome, og derefter Olufsen i sine Collectanea siger, at man fra Estershøj kan se Skagen, da er dette en vildfarelse. Derimod er det vel muligt at det 9 mil fjernem over 300 fod høje, Ellemandsbjerg på Helgenæs i Jylland ved klart vejr kan ses.

I sognet findes følgende fredede oldtidsmindesmærker: på højderyggen ved Åstofte 5 store gravhøje, Dutterhøjene; ved Tolsager en stor gravhøj, "Riishøj" kaldet; ved Asnæs den såkaldtre Maglehøj, tæt ved samme en langdysse "Kjæmpegraven", ved siden deraf 3 store jordhøje.

 

Se yderlige mere her: http://odswiki.bibod.dk/index.php/Asn%C3%A6s

 

Digitale Kilder


www.arkivalieronline.dk:  Kirkebøger fra 1645, Folketællinger, Brandforsikring, Ejendomsoplysninger, Skifter, Lægdsruller,.....

 

 

Bøger


Asnæs By's Historie - fra det 12. til det 20. århundrede. - Erling Olsen (1996)
Asnæs By's Historie - En erhvervsby i Udvikling - Erling Olsen (1999)
Asnæs sogn - En historisk skildring. - Lars Andersen (1893)
Tegl & Karosserier. - Jens Hjort Hansen & Bent Kjærsgaard (1991)
Vognmænd og vareture. - Dragsholm Lokalhist. forening (1993)


Artikler

Andre Kilder