Laurits Peter Larsen - Oversigt  
     
 Nr.  Indhold  Sider
LL01 Oltidsminder i Asnæs sogn  
LL02 Fra middelalder til udskiftning  
LL03 Fortegnelse over Roskilde bispestols indtægter af Asnæs sogn ca. 1370  
LL04 Udskiftningen af Asnæs sogns jorde  
LL05 Asnæs by  
LL06 Asnæs kirke  
LL07 Kirkens nuværende altertavle  
LL08 Nogle uddrag af Asnæs gamle kirkebog. 1646 til 1807  
LL09 Sognepræster i Asnæs  
LL10 Asnæs mølle og Møllegård  
LL11 Sognefogeder. Asnæs skole  
LL12 De gamle degne i Asnæs  
LL13 Skolelærer i Asnæs  
LL14 Oprettelse af skole i Høve  
LL15 Tingstedet og Tinghuset i Høve  
LL16 Vejle-Kroen i Høve  
LL17 Hvalfangst på Lammefjorden 1863  
LL18 Tolsager by  
LL19 En auktion i Aastofte i 1786  
LL20 Anetavler  
LL21 Slægten fra Nordsjælland